aminar
metaloplastyka

Wyoblanie

Obróbka skrawaniem/plastyczna/ślusarstwo